Odstoupení od smlouvy

vzorový dokument

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník (odesílatel)                                                                           Prodávající (adresát)

Jméno a příjmení: ………………………                                              Název firmy: ZeroPoint Creations s.r.o.

Bydliště: …………………………………….                                               IČ/DIČ: 10713115

E-mail: ……………………………………….                                               Sídlo: Na Prutech 1055/14, Žďár nad

                                                                                                                                              Sázavou, 59101

Telefon: …………………………………….                                                E-mail: malivape@seznam.cz

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Dobrý den,

dne……………..jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím vašeho internetového obchodu na zboží (služby) uvedené v objednávce č. ……………..

Tímto využívám svého zákonného práva (89/2012 Sb. - Odstoupení od smlouvy § 1829) a odstupuji od kupní smlouvy, která se týká zboží (některých položek) uvedeného v přiloženém daňovém dokladu (faktuře) č. ………………

Zboží zasílám zpět na uvedenou adresu. Žádám Vás tedy o zaslání peněžních prostředků ve výši …… a částky …… za poštovné na číslo bankovního účtu: …………………………….

 

 

V …………….dne ………………….                                                                       ……………………………………………..

                                                                                                                           vlastnoruční podpis

 

 

Přílohy: daňový doklad (faktura), doklad o zaplacení poštovného

 

*Poznámky: dokument doporučujeme vytisknout ve dvou vyhotoveních, vlastnoručně podepsat a teprve jeden podepsaný dokument zaslat spolu se zbožím a dalšími dokumenty. Jedná se pouze o doporučený vzorový dokument. Není možné tedy vymáhat jakékoliv náklady způsobené obsahovou chybou tohoto dokumentu.